Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи

Защита на личните данни

„Бизнес мрежа за българите по света“ с настоящото потвърждава, че информацията и личните данни, предоставени от Вас се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни на Европейския съюз. 

Предоставяйки личните си данни, Вие се съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за периода, за който това е необходимо, за посочените в Бизнес мрежата цели, а в определени по закон случаи след първоначалната обработка – за толкова дълъг период, колкото е необходимо. 

Събраните лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица. 

Вие имате правото по всяко време да изисквате актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните Ви данни, както и да изисквате изтриване на Вашите лични данни.