Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи

Бизнес Обяви

За всички членове на БМБС има система от бизнес обяви, която дава право на всеки член да публикува своя обява и тя след това да бъде одобрена от екипа на БМБС. Главната страница съдържа следните функции:

  • Категории – бизнес секторите за обявите са отбрани от екипа на БМБС и се намират в дясната част на основната страница за обяви.
  • Търсене – през този модул се позволява търсене в различните категории обяви.
  • Основни Обяви – основните обяви в хронологичен ред.

Всяка обява съдържа следната информация в себе си:

  • Автор – член на БМБС. Автори могат да бъдат всички регистрирани членове.
  • Дата – актуалната дата на публикуване на обявата.
  • Изображение – избира се при публикуване на обявата.
  • Основен Текст – въвежда се от автора на обявата.
  • Споделяне – опция за споделяне на обявата в социални медии.
  • Коментари – всеки член на БМБС има право да публикува коментар по дадена обява.