Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи
Gigi Kalaydjieva
от на 31 Октомври, 2019
959 прегледа

Студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия, които са приети по актове на Министерския съвет в български държавни висши училища, да се освобождават от такси за обучение. Това се предвижда в законопроект на Министерството на образованието и науката за промени в четири нормативни акта. Това съобщи пресцентърът на МОН.

До момента тези студенти  заплащат такса за обучението си като българските граждани, освен ако с конкретната държава, чийто граждани са, няма двустранна договореност за освобождаване от такива такси за обучение. Студентите от Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия получават сега и стипендии от 240 лева през първата година от следването.
Друго предвиждано облекчение за кандидат-студентите е те да могат да подават документи и да участват в класиране и чрез интернет базиран портал.
Когато в образуването на състезателния бал участва оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на кандидата липсва такава, Академичният съвет на всяко висше училище ще може да реши за отделни специалности вместо нея за балообразуваща да бъде взета оценката от държавен зрелостен изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положен тест по български език. Това ще важи за кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, информират от МОН.

Факт е, че докато в последните години броят на студентите  българи намалява, чужденците, учещи в български висши училища, стават все повече. За пет години увеличението е с 37.8%, а делът им достига 7 на сто. Това се вижда от данните на Националния статистически институт. Според тях най-много са студентите от Великобритания и Гърция.

Според Евростат студентите  от близо 115 държави са учили висше образование у нас например през учебната 2017/2018 г., показват данни от анализ на агенцията  за мобилността при получаване на висше образование в страните на ЕС. Общият брой на чуждестранните студенти за посочения период е бил 14 000, а на българските – 207 000, като делът на чужденците в нашите ВУЗ-ове е бил около 6%. Делът на чужденците, които се обучават в наши висши училища се увеличава значително през годините, като спрямо учебната година 2015/2016 техният брой е нараснал с 10 на сто, а спрямо периода 2013/ 2014 г. – с 33%.

Най-голям е бил броят на чуждестранните студенти от Гърция – 26% или около 3 600 души. Следват студентите от Великобритания – 14 на сто или около 2000, от Турция – 14 на сто или 1 400, от Германия – 8 на сто или 1 120 и от Украйна – 5 на сто или 700 студенти.

Милен АТАНАСОВ

Източник: http://financebg.com/