Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи

БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

Бизнесмрежата представлява обособена система от дистрибутори, доставчици на търговските услуги, доставчици на инфраструктура и клиенти, които извършват основната част от бизнес комуникациите и транзакциите си чрез Интернет.

"Бизнесмрежа за българите по света" е ориентирана към бизнеса на българите по света – към тази част от спонтанно създадените като мрежа отношения на диаспората. С голяма достоверност може да се направи изводът, че в много други отношения взаимодействието между българите е на много по-високо равнище:
 • Националното самосъзнание и традициите са обект на много инициативи (в много региони по света живеещите там българи се чувстват повече българи от тези, които са в пределите на Родината).
 • Българските училища и други културни институции по света се разрастват повече от тези в България.
 • Български медии се създават и развиват по всяко кътче на света.
 • Жизнеспособните певчески хорове и самодейни състави в чужбина са повече от тези, които все още поддържат живеца в България.

В стопанските отношения на българите по света (става дума за всички – в страната, българските общности, емиграцията, пътуващите българи) трябва да се вкара, организирано чрез БмБС, още по-мощен стимул и то на най-високо технологично равнище и това да бъде духът на Интернет. Успоредно с това е необходимо да се повишава непрекъснато финансовата грамотност и да се осигурява финансиране на целите.

Създаването на тази БмБС ще доведе и до друга социална трансформация на икономическите агенти от български произход. Това, разбира се, е тяхно лично дело, така както виждаме подобна трансформация и във Фейсбук и Линкедин и други социални мрежи.

Филтърът за масовостта на „Бизнесмрежа на българите по света” е българският език, на него се осъществяват контактите и сделките между членовете на мрежата.

За подпомагане на дейността на членовете и продажбата на българските стоки по света е разработен Конгломерат от сайтове на БмБС, който включва:

Основни бизнес сайтове:

www.atlasnet.bg  – основен сайт портал на „Бизнесмрежа за българите по света“, B2B сайт –  с безплатна регистрация и изграждане на профили на членовете на БмБС, където търговски фирми, предприемачи и професионалисти, представят дейността и продуктите си и комуникират помежду си за осъществяване на бизнес сделки, общи проекти, възможности за търсене на партньорство, съдружие и т.н.

www.FinanceBG.com  – онлайн медия за финанси и бизнес и еspisanie.financebg.com – електронно списание за финансови новини, анализи, прогнози и научни публикации

www.anonsi.bg  – C2C сайт за безплатни  обяви

Спомагателни сайтове на БмБС:

www.efinance.bg  – парични преводи, и платежни услуги, финансови и бизнес услуги и консултации, инвестиционни проекти и капиталови участия, европейски проекти и програми.

www.orpheusclub.com  – комплексна услуга за организиране на пътувания и посещение на бащиния край, уелнес, балнео и спа пакети, хотелско настаняване, самолетни билети, организиране на тържества, уелнес преживявания и здравословен начин на живот – винени и медени турове, консултации и пакети за дигитална детоксикация, консултация и продажба на здравословни добавки.

www.itakademia.bg – разработка и поддръжка на атрактивни уеб сайтове, уеб платформи за електронна търговия, СЕО оптимизация, интернет реклама и др.

www.collegeomega.com –  IT обучение и образование. Компютърни мрежи, графичен и интериорен дизайн, електронна търговия, системно програмиране и др.

www.Fintv.eu  – онлайн финансова и бизнес телевизия – обучения по финансова и технологична грамотност, презентации и новини;

www.bg-wiki.org  – свободна бизнес енциклопедия на българите по света.

Обединяването на членовете на „Бизнесмрежа за българите по света” им позволява да се включат в глобалната търговия и да реализират мащабни иновационни проекти, които трудно биха осъществили самостоятелно; да повишават непрекъснато своята финансова и технологична грамотност; да си взаимодействат при развитието и финансирането на бизнеса си.

Предстои разширяване на Конгломерата с нови сайтове тип  B2C, C2C и т.н с за целите на БмБС и членовете на бизнесмрежата.

Основна цел на БмБС е „Постигане на конкурентоспособност на българските търговци, предприемачи, производители, професионалисти и хора от бизнеса, участници в Бизнесмрежата – от страната и чужбина” чрез:

 1. Внедряване на най-новите софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес за търговия между български производители и търговци чрез изграждане на B2B бизнесмрежа от типа „съюз” в Интернет.
 2. Включване на бизнес действията на българи от всички точки на света за осъществяване на:
 • внедряване на високи технологии не само в електронната търговия, но и в индустрията на България от българи, които се завръщат за да приложат наученото по света;
 • инвестиционни участия в български проекти на хора, които се завръщат в България или просто закупуват акции и дялове от български предприятия;
 • редица социални програми за неравностойните позиции на българи и посещения на бащиния край
 1. Създаване на социален капитал чрез изграждане на Бизнесмрежата за българите по света, посредством която и при прилагане на кооперативните принципи за сътрудничество ще се получи икономическа изгода за членовете на БмБС и участниците в електронния бизнес между българи, увеличавайки продажбите на стоки и услуги във всяка точка на света.
 • Сътрудничеството на членовете на БмБС им предоставя възможност да ползват общи онлайн маркетинг методи, съвместно да организират и участват в събития и по този начин да намалят значително разходите си за реклама и маркетинг. Това ще намали себестойността на техните продукти и услуги и ще могат да ги предлагат на значително по-конкурентни цени.
 • От една страна, българските стоки и услуги, предлагани от членовете на бизнесмрежата са конкретно насочени към задоволяване на нуждите на българи от България и света.
 • От друга страна, чрез БмБС членовете имат възможност по-лесно да привлекат вниманието на потребителите от останалия свят и да ги превърнат в свои клиенти.
 1. Чрез електронната търговия, предвидена в БмБС, взаимноизгодното сътрудничество, прилагането на последните хардуерни и софтуерни практики на мрежовата икономика от типа В2В, В2С и С2С в българските фирми да се постигне за няколко години удвояване на обемите на търгуваните стоки и услуги българско производство.
Визия за развитие на бизнесмрежата

Краткосрочната визия за развитие на „Бизнесмрежа за българите по света“ е свързана с целите заложени в учредителните документи, а именно:

 1. Изграждането и поддържането на устойчива среда между членовете на БмБС за развитите на организацията и увеличаване на конкурентоспособността на нейните членове.
 2. Изграждане на административен екип на БмБС, който ежедневно ще работи за развитието и постигането на основните цели на организацията.
 3. Популяризация на името и дейността на БмБС, което ще доведе до увеличаване на броя на регистрираните членове и потребители, чрез организиране на събития, семинари и конференции.
 4. Разработване и прилагане на общ онлайн маркетинг модел и популяризиране на продуктите и услугите на фирмите членове по света.

В дългосрочен план развитието на организацията предполага увеличаване на експортния потенциал на фирмите – участници и увеличаване на оборотите им средно с 15 %.

Дългосрочни цели на БмБС са свързани със:

 1. Създаване на условия за по – благоприятно развитие и продажби на продуктите и услугите предлагани от бизнесмрежата, обединяване на усилията за повишаване конкурентноспособността и популяризирането му на национално и международно равнище.
 2. Внедряване на най-новите софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес на участниците в бизнесмрежата.
 3. Насърчаване обучението и развитието на членовете и потребителите чрез онлайн обучения и уебинари и подобряване на общата компютърна и финансова грамотност.
 4. Създаване на ефективен маркетинг на база интегрирана и координирана система на предлагане.

Целта, която БмБС си поставя, е не само да оптимизира разходите по аутсоурсинга, но преди всичко да акумулира както иновация и ноу-хау в рамките на Интернет-обществото, но и рязко да повиши степента на познаване и пазарно присъствие сред широката публика.

Бизнесмрежата си поставя за цел да бъде един от пионерите в използването на механизмите и технологиите на дигиталната икономика сред българската общност. За да бъде уеб порталът на „Бизнесмрежа за българите по света” наистина ефективен, е нужно той да стане не просто допълнение, а неразделна част от цялостната маркетингова стратегия и да бъде напълно интегриран в цялостната рекламна стратегия на отделните бизнес единици, включени в него.

Oсновни фактори за развитие на бизнесмрежата

Бизнес-идеята, колкото и уникална да е тя, ще бъде реализирана, ако се създаде солидна база от клиенти, на които да предоставим всеобхватна информация за предлаганите от БмБС  продукти и услуги.

Екипът на „Бизнесмрежа за българите по света” е изграден от мотивирани хора, притежаващи специализирани професионални умения.

„Бизнесмрежа за българите по света” планира да разработи за своята дейност „Кодекс за бизнес етика и отговорност“, който формулира желанието на членовете и моралното задължение за насърчаване на социално отговорния бизнес, който носи полза за обществото.

По повод изключителната нужда от разширяване на възможностите за продажби на услуги и продукти, предлагани от БмБС, ще бъде разработен и специален проект „Програма за интернет бизнеса”.

Прилагането на тези ключови документи гарантира устойчивостта на БмБС в дългосрочен план и плановост в постигането на стратегически цели, създаване на добавена стойност на продуктите и услугите, които предлага, и привличане на достатъчно ресурси за обезпечаване на дейността.

 

2019 г., гр. Пловдив