Включи се безплатно
Вход
БИЗНЕСМРЕЖА ЗА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
ПРОЕКТ НА Е-БИЗНЕС КЛЪСТЕР
Бизнес между българи - на един клик разстояние * Увереност и общуване на български език * Актуална финансова информация на български * Подобряване на финансовата грамотност онлайн * Иван от Чикаго продава произведеното от Петър от Пловдив, както и обратното * Възможности за търговско представителство по целия свят * Фондове за финансиране по европейски програми и консултиране * Инвестиране в БГ проекти чрез лицензирани фирми * Фонд за финансиране на връщането в БГ, за да се приложи наученото по света * Консултации за всичко около бизнеса, правото, данъците онлайн * Посещение на родния край, почивки и чествания онлайн * Финансов мол за услуги, разплащания, превод на пари * Подпомагане на преодоляване на дигиталната бариера в бизнеса * Бърза и улеснена комуникация в Интернет * Евтина логистика и транспорт * Безплатна регистрация и информация в БмБС *

Профил


Асоциация БАККОМ
България България, Пловдив
Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране -БАККОМ работи за разгръщане на кооперативното предприемачество, финансовите и земеделски кооперации, както и интерграция със световната кооперативна финансова общност
Категория:Организации и институции
Продукти:
(услуги)
Обучение на членовете на БАККОМ - кооперативни практики, кредитно дело, счетоводство и др.