Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи

Новини

За всички членове на БМБС има система от новини, която дава право на всеки член да публикува новина и тя след това да бъде одобрена от екипа на БМБС. Главната страница съдържа следните функции:

  • Категории – бизнес секторите за новини са отбрани от екипа на БМБС и се намират в дясната част на основната страница за новини.
  • Търсене – през този модул се позволява търсене в различните категории новини.
  • Основни Новини – основния новинарски поток с последните новини в него в хронологичен ред.

Всяка новина съдържа следната информация в себе си:

  • Автор – член на БМБС. Автори могат да бъдат всички регистрирани членове.
  • Дата – актуалната дата на публикуване на новината.
  • Изображение – избира се при публикуване на новината.
  • Основен Текст – въвежда се от автора на статията.
  • Споделяне – опция за споделяне на новината в социални медии.
  • Коментари – всеки член на БМБС има право да публикува коментар по дадена новина.