Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи

Как да използваме Анкетата?

Анкетите са предназначени за бързо осведомяване на потребителите на АтласНет за предстоящи обществени решения и в интерес на обществото.

 • АтласНет предоставя възможността на потребители да създават Анкети за други потребители с цел осведомяване на членовете на БМБС за актуални обществени бизнес събития. На лице са следните възможности:
 • Всички Анкети – на тази страница ще намерите всички анкети, публикани обществено от потребителите на БМБС.
 • Моите Анкети – на тази страница ще откриете анкетите, които сте създали Вие за останалите членове.
 • Приятелски Анкети – тук ще откриете всички анкети, създадени от вашите приятели в БМБС.

Вътрешната страница на всяка Анкета съдържа следната информация:

 • Заглавие – Избира се от създателя на Анкетата.
 • Автор – Автора, който е съставил тази Анкета.
 • Основно Изображение – Избира се от създателя на Анкетата.
 • Брой Гласувания – Автоматични броячи, които показват колко човека са гласували вече в тази Анкета.
 • Дата – Автоматично се задава след публикуване на Анкетата.
 • Избор на Глас – Това е избора, който всеки член на БМБС може да направи.
 • Споделяне в Социални Медии – Всеки член на БМБС може да сподели тази определена Анкета в социални медии.
 • Коментари – Всеки член на БМБС може да остави коментар в тази определена Анкета.