Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи
Atlasnet
от на 8 Ноември, 2021
50 прегледа

Електронно списание Финанси може да бъде мястото за вашите научни публикации! http://espisanie.financebg.com/

Списание „Финанси“ е онлайн медия за финансови новини, анализи, прогнози и научни публикации.

Основна цел на публикациите е повишаване на финансовата грамотност на българите у нас и по света за подобряване ефективността  на българския бизнес и неговата конкурентоспособност. В медията се отделя място и за широки публични дискусии по актуалните теми,  създават се условия за разширяване на сътрудничеството между науката и бизнеса, дава се възможност на млади научни работници да утвърждават своето име със значими публикации.

Повече от десет години списанието е регистрирано в Патентното ведомство под рег.  номер 51392  и притежава Свидетелство за запазена марка за името на списанието  „Финанси”.

За контакти:

e-mail: financebg.office@gmail.com

Зам. гл. редактори:

Хачик Язъджиян +359 882 933 244
Огнян Дечев +359 882 933 525

Публикувано в: Медия и Реклама