Здрасти , трябва да качите поне един продукт или услуга, за да активирате профила си.

Качи
Хачик Язъджиян
от на 5 Март, 2019
126 прегледа

Възможностите и спецификите на финансиране разяснява Ива Ангелова, кредитен консултант в Кредитланд

          Повечето българи живеещи в чужбина планират закупуването на имоти в България. Някои купуват с инвестиционна цел за отдаване под наем, други мечтаят за имоти за сезонно ползване – вила далеч от шума на големия град или малък апартамент в планинските или Черноморските курорти. Трети търсят собствено жилище, в което да отсядат за по няколко седмици в годината, когато се прибират по родните места или се опитват да осигурят подходящ дом за старините на роднините си. Ето защо в практиката си често срещам клиенти, живеещи и работещи в чужбина, които търсят банково кредитиране у нас.

 

Колко са българите, които живеят  в чужбина?  

          Според един от методите за приблизително изчисление, цифрата е 1.3 милиона постоянно емигрирали българи в чужбина. Близо толкова показват и данните на ООН към 2017 г, извършени след преборяване – 1.18 млн. българи, живеещи в чужбина. С по-голяма точност ще знаем при следващото преброяване, което ще се случи през 2021 год. Според други оценки българите, живеещи в чужбина са около 3.5 милиона души, но тук се включват и временно пребиваващите и историческите ни общности.

Най-много българи живеят в Тypция, Геpмания, Иcпания, Великобритания, Гъpция, САЩ, Италия, Канада и Кипър. В останалите страни броят им не превишава 50 хиляди. 

 

Какво работят българите извън страната? 

Най-често срещани професии са :

- Голяма част от българите, завършили в чужбина заемат добре платени позиции – особено във високите технологии, финансовия и банков сектор. 

- В сферата на изкуството – музикални и театрални педагози и изпълнители.

- В Швеция най-често се срещат шофьори и спедитори.

- В Обединеното кралство много от сънародниците ни имат регистирани собствени фирми в областта на строителството и ремонтните дейности.

- Във Франция - българите второ поколение се ориентират към създаването на малки семейни бизнеси.

- Често срещани професии са също – камериерки, болногледачи, бавачки, строители.

- Доходите от чужбина са и тези, свързани с корабоплаване – морско или речно, когато договорът е сключен с работодател, чието седалище е извън страната.

 

Как банките кредитират клиентите с доходи от чужбина? 

Политиките и правилата на някои банки, напълно изключват кредитиране на доходи от чужбина. В други банки, това е възможно да се случи при определени изисквания, като правим разлика между потребителски и ипотечен кредит.

Потребителски кредит с доходи от чужбина – мисията е невъзможна

 Тъй като при доходи от чужбина, кредитоискателите нямат възможност да получават възнаграждението си в Българска банка, то потребителските кредити се считат за необезпечени и следователно рискови. По тази причина банките в България не предлагат такъв кредитен продукт. 

На практика обаче аз съм финализирала успешно такъв кредит – потребителски, с доходи на клиент от Гърция, който беше разгледан и одобрен по изключение. За целта аргументирано използвахме специфични параметри от профила на клиента, които доказваха, че той е надежден и коректен платец и по този начин намалихме риска за банката.

 

Ипотечен кредит с доходи от чужбина

Не се кредитира покупка на имот извън страната! 

Когато говорим за кредитиране с обезпечение ипотека на недвижим имот, се разбира имот, който се намира на територията на България. Но дори и в тези случаи, не всички банки са склонни да финансират такава покупка, ако доходите, с които ще се погасява кредита са от чужбина. 

При част от банките политиката и правилата им изключват напълно такава възможност, но други банки имат дори утвърдена процедура, по която се отпуска кредита.

Разглеждат се:

► Вида на доходите – от трудов договор, от собствен бизнес, от корабоплаване. Допълващи могат да бъдат пенсии, получавани от чужбина за трудов стаж. Важно е каква е историята и регулярността на получаване на дохода.

► Фишове за заплати и банкови извлечения от сметки, в които регулярно постъпва дохода.

► Финансови отчети и данъчни декларации за доходи от собствен бизнес.

► Къде и коя е страната, където се получавт доходите – в Европейския Съюз, Русия, САЩ или други страни.

►Други документи, според индивидуалния случай.

Има известни лимити, когато се кредитират доходи от чужбина. Най-чести са: 

► по-ниско финасиране спрямо пазарна оценка на имота – до 70%.

► по-кратък маскимален срок на кредита – например не повече от 20 години.

► завишен лихвен процент спрямо действащите пазарни лихви. 

Според индивидуалния профил обаче, може да се договори и съответна ценова отстъпка или изключения за изброените ограничения. 

Често се изисква: 

► Справка за кредитната история от кредитен регистър или частно кредитно бюро в страната, където се реализират доходите.

► Солидарен съдлъжник с доходи от България.

► Допълнително обезпечение под формата на няколко блокирани месечни вноски по заема по банковата сметка, обслужваща кредита.

 

Съвети към хората, търсещи ипотечен кредит от банка в България:

► Въоръжете се с търпение! Банките у нас са консервативни, а процесът по одобрение на кредита и учредяването на ипотеката са бюрократични! В много банкови клонове липсва опит и експертни познания в „разчитането“ на документи, удостоверяващи доходи от чужбина. Съобразете достатъчно дълъг срок за финализиране на сделката.

► Предвидете разходи за превод и евентуално легализация на документите за доход, на пълномощни и декларации изисквани от закона, ако ще бъдете представлявани на сделката чрез пълномощник.

► Планирайте предварително пътуванията си до България съобразено с процедурните правила на банката, която сте избрали. Имайте предвид, че банките изискват за одобрението на кредита някои документи, които се набавят от български институции, а в някои банки е невъзможно дори да се открие банкова сметка, по която ще се обслужва кредита от пълномощник.

 

В моята практика имам няколко успешно завършили специфични казуси на кредитиране на клиенти с доходи от чужбина:

1. Рефинансиране на ипотечен кредит на клиент с доходи от Швейцария. Кредитът беше договорен при възможно най-преференциални лихвени условия. Допълнително клиентът получи безплатна застраховка имот за целия срок на кредита и поемане на нотариалните такси по учредяване на новата ипотека за сметка на рефинансиращата банка.

2. Кредит за покупка на имот на клиент с доходи от Швеция. Също при нисък лихвен процент и безплатна застраховка имот.

3. Кредит за покупка на имот с доходи от Дубай на преференциален лихвен процент.

4. Кредит за покупка на имот на руски гражданин, но с доходи от собствена фирма, регистрирана и действаща на територията на България.

5. Кредит на българин, живеещ и работещ в Германия – чрез продукт „без обследване на доходи“.

6. Потребителски кредит с доходи от Гърция. 

 

          Ако Ви предстои покупка на имот или имате нужда да рефинансирате настоящ ипотечен кредит, а доходите Ви са от чужбина, обърнете се към независим кредитен консултант, който ще Ви спести време и усилия, които Вие бихте изразходвали за проучване и събиране на оферти. Също ще подбере за Вас най-добрите предложения на банковия пазар и ще направи детайлен анализ на информацията.   

Източник: creditland.bg